دانشكده فني دانشگاه تبريز در سال 1337 فعاليت هاي آموزشي خود را در رشته مهندسي راه و ساختمان آغاز نمود كه طول مدت آن چهار سال بود و فارغ التحصيلان پس از طي اين دوره موفق به دريافت دانشنامه مهندسي راه و ساختمان مي شدند. همچنين تا سال 1356 تحصيلات در اين دانشكده تا درجه تحصيلي فوق ليسانس به صورت پيوسته بود
از سال 1356 دوره تحصيلي به صورت ناپيوسته درآمد و فارغ التحصيلان به اخذ درجه كارشناسي مهندسي نايل مي شدند.


همچنين در اين دانشكده دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكترا (PhD) در گروه هاي مختلف آموزشي داير مي باشد.

دانشكده فني تا ابتداي سال تحصيلي 83-1382 با شش گروه آموزشيِ زير فعاليت مي كرد ، اما از ابتداي اين سال تحصيلي گروه هاي عمران ، مكانيك و برق از اين دانشكده جدا و به صورت دانشكده هايي مستقل فعاليت خود را آغاز نمودند :

1- گروه آموزشي عمران
2- گروه آموزشي آب
3- گروه آموزشي مكانيك
4- گروه آموزشي برق
5- گروه آموزشي ساخت و توليد
6- گروه آموزشي مواد سراميك