از جمله تشکل هایی که بر مبنای اهداف استراتژی اصول حزب جمهوری اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت جامعه اسلامی دانشجویان بود که مقداری از خواهران و برادران و مسؤولان شاخه دانش آموزی حزب با کسب مجوزهای لازم برای حصول مشروعیت آن را پی ریخته و طراحی نموده بودند و از سال 1368 پا به میدان جدید فعالیت نهادند در نهایت پس از تلاش های اعضای شورا اولین کنگره انتخاب اعضای شورای مرکزی در سال 1375 برگزار گردید. این کنگره با پیام رهبر معظم انقلاب و سخنرانی رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران آغاز بکار نمود و پس از تصویب اساسنامه جامعه اسلامی دانشجویان در 76 اصل و 46 تبصره و 25 نفر اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.
پایه فعالیت های تشکیلاتی حامعه بر اساس تفکرات شهید مظلوم بهشتی و مبنای اعتقادی فعالیت جامعه اسلامی دانشجویان برگرفته از نظرات شهید مطهری پایه ریزی گردیده است بر همین اساس فعالیت های اصلی جامعه تا قبل از کنگره اول عبارت بوده از: طرح مسیر مطالعاتی آثار شهید مطهری تحت عنوان صراط اندیشه، برگزاری سمینار بزرگداشت علامه شهید مطهری، جلسات درس ولایت فقیه، آموزش و پرورش تحلیل سیاسی، چاپ و انتشار کتب تشکل حق که حاوی رهنمودهای شهید بهشتی در مورد اصول و ضوابط حاکم بر تشکل های اسلامی است. چاپ خبرنامه و نشریه پویش و برگزاری اردوها و نشست ها و جلسات مداوم رابطین و همچنین انتشار بیانیه ها و شرکت در انتخابات ها و فعالیت های سیاسی بوده است. با توجه به اینکه خصوصیات بارز این مجموعه دانشجوئی بودن آن است کلیه برنامه ها و فعالیت ها از مر حله برنامه ریزی تا مرحله اجرا همه از طریق خود دانشجویان انجام می گیرد و کلیه دانشجویان که اصول اولیه تشکیلاتی و اعتقادی این مجموعه را با تفکرات خویش هم جهت می یابند می توانند با عضویت در این مجموعه و فعالیت و مشارکت در بخش های مختلف زمینه رشد همه جانبه خویش و همچنین کمک به رشد دیگر دانشجویان و تأثیر به محیط پیرامون خود را فراهم سازند.