در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی –قدس سره- در تاریخ 23/3/59 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/59 به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی تأسیس کرد. پس از تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه این نهاد در تاریخ 11/9/65 مورد تجدید نظر قرار گرفت و با حذف وظیفه مشارکت در مدیریت اداره دانشگاهها و تأکید بر انجام فعالیتهای فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاهها به تصویب رسید.
بار دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنایت به شرایط جدید دانشگاهها در تاریخ 22/8/69 مصوبه ای را به تصویب رساند که در آن جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی، خدماتی کشور معرفی گردید. در این مصوبه دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیتهای فرهنگی همچنان بعهده این نهاد می باشد.
جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی می رسد.
اهداف جهاد دانشگاهی:
- گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خوداتکایی
- توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه، دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان
- گسترش طرحهای کاربردی و نیمه صنعتی از طریف پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش
وظایف کلی جهاد عبارت است از:
1- تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان به منظور مقابله با غرب زدگی و انحراف در چارچوب سیاستهای فرهنگی کشور
2- ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات نتایج تحقیقات و مقالات علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی
3- انجام دادن تحقیقات توسعه ای و کاربردی
4- پی گیری طرحهای تحقیقاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی
5- ارائه خدمات علمی – فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه
6- حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه
7- اجرای دوره های رسمی آموزش علمی – کارردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور
8- ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی مطرح شده در بندهای این ماده بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی
9- مشارکت در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی
تبصره: خدمات علمی فنی شامل: انجام دادن آزمایش های کیفی، بررسی پیشنهاد استاندادها، جمع آوری و پردازش داده های علمی، انتشار مدارک و داده های علمی، ترویج فنون و انجام دادن مشاوره علمی و ارائه کمکهای فنی و انجام دادن خدمات بهداشتی و درمانی و تشخیص پزشکی می شود.
ساختار تشکیلاتی
براساس آخرین نمودار تشکیلاتی مصوب شصت و چهارمین جلسه هیأت امناء جهاد دانشگاهی مورخ 27/4/80 که به پیوست آمده است، در حال حاضر جهاد دانشگاهی علاوه بر «دفتر مرکزی» دارای «39 واحد در تهران و مراکز استانها و شهرستان بیرجند» و «9 پژوهشکده در تهران» و «1 پژوهشکده در استان گیلان»، «7 سازمان و مرکز و 12 مؤسسه و شرکت وابسته است»
نام انگلیسی جهاد دانشگاهی
Academic Center Education Culture and Research (ACECR)
نشانی وب سایت
www.jahad.ac.ir